GELECEK TURİZMDE TEKLİF ÇAĞRISINA ÇIKILDI

30-06-2017 00:00

Ülkemiz genelinde turizm potansiyeline sahip alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandırılabilmesi amaçlı çalışmaların 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm  Stratejisi – 2023 kapsamında yürütüldüğü belirtilmekte olup bu çalışmaların temel hedeflerinin turizm ürününü çeşitlendirmek, turizmi ülke geneli ve 12 aya yaymak, turizmi öncü sektör konumuna ulaştırmak, dünya sıralamasında turist sayısı ve elde edilen gelirde ilk 5’e gitmek ve uluslararası marka haline gelmek olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Bahsi geçen hedeflere ulaşmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalardan bir tanesinin de BM Kalkınma Programı (UNDP), Bakanlık ve Anadolu Efes Grubu işbirliği ile “Gelecek Turizmde” adıyla yürütülen Sürdürülebilir Turizm Destek Programları olduğu ve 2012 yılında başlatılan Gelecek Turizmde kapsamında ülke genelinde hem fikir hem de uygulama aşamasındaki turizm projelerini desteklemenin ve ulusal boyutta turizmin kalkınma boyutuna dikkat çekmenin amaçlandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda proje başvuru sürecine ilişkin başvuru formlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.gelecekturizmde.com/

Önceki Sayfa