Ekonomik Durum

21-09-2012 14:48

EKONOMİK DURUM


Genel

Bartın, Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli İller arasında bulunmaktadır. İlde yapılacak teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için yatırımlar, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, Yatırım İndirimi, KDV istisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ve Fondan Kredi Tahsisi gibi teşvik tedbirleriyle desteklenmektedir.
 
Bunun yanında, 6 Şubat 2004 tarih ve 25365 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “5084 (ve 5350) sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamındaki iller arasında yer almış ve bu Kanunda da yatırımcılar, Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı, Enerji Desteği ve Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi gibi teşvik unsurları ile desteklenmektedir. Ayrıca Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sisteminde 3. Bölgede yer almaktadır.
 
Kişi başına milli gelir 1061 $ olan Bartın Türkiye’de 65. ildir.
4.derece gelişmiş iller grubunda yer almaktadır.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 55.sıradadır.
 
İlin ekonomik yapısını belirleyen ana unsurlar madencilik, tarım ve ticarettir Ayrıca; el işlemeleri, tel kırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, günümüzden gelen belli başlı el sanatlarıdır.
 
2000 nüfus sayımına göre işgücünün sektörel dağılımı incelendiğinde; %71,27 ile Tarım Sektörü önde gelmektedir. Daha sonra % 16,20 ile Hizmetler, %7,90 ile Sanayi ve % 4,63 ile Ticaret gelmektedir
 
Temel Geçim Kaynakları
İlimizin iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, mısır ve yulaf, elma, armut, ayva, muşmula kiraz, erik ceviz, kestane, fındık, şeftali, kızılcık, çilek, kivi, dut, sanayi bitkilerinden; ayçiçeği,soğan, sarımsak, patates ile nohut, fasulye, bakla ve bezelye gibi baklagillerdir. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir.
 
İlimizdeki sanayi tesisleri toprak, plastik, mobilya, makine, konfeksiyon, gıda (konserve, süt ve süt ürünleri, helva, doğal kaynak suyu, defne yaprağı ve çam fıstığı) ve madencilik ve tekstil ve konfeksiyon sanayi ağırlıklıdır.

 

İl Ekonomisi İçinde Sektörlerin Payları

Sektör
Payları (%)
İstihdam (%)
Tarım
19,5
71,27
Sanayi
10,7
7,90
Diğer (Hizmetler, Ticaret v.b.)
69,8
20,83
TOPLAM
100
100

 

Bartın İli İhracat ve İthalat Tutarları
 
Yıllar
İhracat ($)
İthalat ($)
2004
3.064.000
7.154.000
2005
2.553.000
9.820.000
2006
2.915.000
15.989.000
2007
4.055.000
16.692.000
2008
9.632.000
8.143.000
2009
14.659.000
8.950.000
2010*
7.377.000
3.894.000

 

 

KAYNAK:TUİK verileri (09.07.2010-*Haziran 2010)
 
2009 yılı ihracat tutarı 14.659.000 $ ithalat tutarı 8.950.000 $ gerçekleşmiştir. 2009 yılı verilerine göreTürkiye genelinde 81 il içerisinde Bartın İli ihracatı 68. , ithalatı 65. sıradadır.
 
2010 yılı Haziran sonu itibari ile ihracat tutarı 7.377.000 $ ithalat tutarı 3.894 $ gerçekleşmiştir. 2010 yılı verilerine göreTürkiye genelinde 81 il içerisinde Bartın İli ihracatı 67. , ithalatı 67. sıradadır.
 
 
Bartın Limanı İhracat ve İthalat Durumu
 
Yıllar
İhracat ($)
İthalat ($)
2004
128.242.000
-
2005
130.197.000
84.006.000
2006
163.050.000
142.386.000
2007
177.080.000
177.049.000
2008
161.751.000
230.148.000
2009
139.218.000
145.939.000
2010*
67.960.000
94.874.000

 

 
 
 
 
 
 
KAYNAK:TUİK verileri (09.07.2010-*Haziran 2010)
 
 
 
 
Önceki Sayfa