X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Hakkımızda

 • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

  Kalkınma ajansları yerel ve bölgesel dinamik ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık ve insan odaklı programlar, gelişme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi aşamalarında yerelde teknik kapasitesi yüksek bir kurum ihtiyacıyla gündeme gelmiştir.

  Bu bakımdan, bölgesel gelişme uygulamaları ile bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesi, bölgelerin ülkemizin genel büyümesi, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının arttırılması, sosyal uyum ve adaletin temini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun sağlanması amacıyla, gelişmiş ülkelerde birçok örneği görülen kalkınma ajansları Türkiye’de de kurulmuştur.

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna istinaden, 25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak merkezli TR81 Düzey 2 (Zonguldak-Karabük-Bartın) Batı Karadeniz Bölgesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Ajans 1 Mart 2010 tarihinde uzman ve destek personelin işe başlamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kurumsal internet sitesine bağlanmak istiyorsanız lütfen tıklayınız

 • Yatırım Destek Ofislerimiz

  Bu internet sitesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına bağlı üç Yatırım Destek Ofisinin (Zonguldak, Karabük ve Bartın) resmi internet sitesidir.

  Yatırım Destek Ofisleri (YDO), TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin (Zonguldak, Karabük ve Bartın) iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtan, yatırımcı ve girişimcilere gerekli teknik desteği sağlayarak, talepleri doğrultusunda yatırımları takip ve koordine eden, yeni yatırımlar için gerekli idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş olan birimlerdir.

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde görev alanı olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'da birer adet Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

  • Zonguldak Yatırım Destek Ofisi

   Zonguldak Yatırım Destek Ofisi irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır;

   Koordinatör           : Mustafa Ayhan İnanır

          Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / Zonguldak

         +90 (372) 257 74 70 (Dahili:1070)

         +90 (372) 257 74 72 

            zonguldakydo@bakka.gov.tr      |       bilgi@bakka.gov.tr

  • Karabük Yatırım Destek Ofisi

   Karabük Yatırım Destek Ofisi irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır;

   Koordinatör        : Sakin Eren 

   Uzman                  : Özkan İrken

   Ofis Görevlisi     : Halil Köroğlu

          Ömer Lütfi Özaytaç Cad. Özçelik İş Merkezi No:5 Kat:1 Daire:3 78100 Merkez/Karabük

         +90 (370) 412 00 36

         +90 (370) 412 00 37

            karabukydo@bakka.gov.tr   |    bilgi@bakka.gov.tr 

  • Bartın Yatırım Destek Ofisi

   Bartın Yatırım Destek Ofisi irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır;

   Koordinatör           : Osman Bahadır Kalecik

   Uzman                      : Şahin Baş

   Destek Personeli   : Ferdi Köse

   Ofis Görevlisi          : Canan Çevik

          Bülent Ecevit Bulvarı Dağlıoğlu Sitesi D Blok No:68 D:1 Merkez - Bartın

         +90 (378) 227 67 02

         +90 (378) 227 67 03

            bartınydo@bakka.gov.tr      |       bilgi@bakka.gov.tr

 • Sunduğumuz Hizmetler

  Zonguldak, Karabük ve Bartın’da yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam ve merciler nezdinde tek elden takip ve koordine edilmektedir. Bu kapsamda Yatırım Destek Ofisleri tarafından;

  · İlde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatımcılara ve girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verir,

  · İlin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliği artırmak için yurtiçi ve yurtdışı çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye ve bölge illerine yatırımcı çekmeye çalışır,

  · Yatırımcıları izin ve onay işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgilendirir, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir ve gerekli takip işlemlerini yapar,

  · Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir,

  · Uygun yatırım arazilerine ilişkin veri toplayarak yatırımcıları yönlendirir,

  · Zonguldak, Karabük ve Bartın’ın yatırım olanakları hakkında yatırımcıyı bilgilendirir,

  · İlin yatırım olanaklarının iyileştirilmesini sağlar,  

  · İlin sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar,

  · Devlet destekleri,  AB ve yurtdışı fonları hakkında bilgilendirme yapar,

  · Ajans destek programları kapsamında bilgilendirme hizmeti verir,

  · İlin kalkınmasına yönelik kurum ve kuruluşların koordinasyon faaliyetlerini yürütür,

  · Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı gereğince bölge illerinde firmaların yatırım tamamlama ekspertizi ve izleme görevlerini yapar,

  · İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar,

  · Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder,

  · Bölgenin ve bölge illerinin iş ve yatırım imkânlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır,

  · Genel Teşvik uygulamaları kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesi düzenler,

  · YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

  Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak, izin ve/veya ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

  Başvuru sahipleri Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.