X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Tek Elden Takip Nedir ?

Yatırım destek ofisleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilindeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine eder, yatırımları izler.