X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Geniş hizmet ağı ve güçlü kapasitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ülkemizin her yerinde üreticiyi destekleme ve kırsal kalkınma faaliyetleri yürütmektedir. Bakanlık Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan üreticileri; Mazota, Gübreye ve Toprak Analizine, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına, Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştirenlere, Fındık Üretenlere ve Alternatif Ürüne Geçenlere, Kütlü Pamuğa, Yağlı Ayçiçeğine, Soya Fasulyesine, Kanolaya, Zeytinyağına, Aspire, Hububata, Baklagile, Yaş Çaya, Hayvancılığın Geliştirilmesine, Kırsal Kalkınmaya, Tarım Sigortalarına, Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretimine, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasına ve Ar-Ge Desteklerine kadar tarım ile ilgili akla gelebilecek hemen her alanda desteklemektedir.Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle de çiftçilerin ucuz finansal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırılmaktadır. Bunlarla beraber, dış kaynaklı (Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi, Tarım Reformu Uygulama Projesi gibi), iç kaynaklı (Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi, Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Projesi gibi) ve AB destekli (Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım/Safer Agriculture for Employees in Rural-SAFE, Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi gibi) projelerle de aktif bir şekilde hem üreticiler desteklenmekte, hem de kırsal alanda refah seviyesinin artırılmasına, eğitim/bilinçlendirmeye yönelik olarak altyapı ve üstyapı projeleri hayata geçirilmektedir. Ayrıca, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak amacı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (http://www.tkdk.gov.tr) kurulmuştur.