X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Yatırım Ortamı

 • Ulaşım İmkanları ve Lokasyon

  Batı Karadeniz Bölgesi çok modlu ulaşım ve taşımacılık imkânlarına sahiptir. Bölge Türkiye’nin önemli merkezleri ve metropollerine yakın bir konumdadır. Bölge merkezinden 350 km yarıçapa sahip bir çember çizildiğinde bu alanda Türkiye nüfusunun % 40’ı yaşamaktadır.

  Bölgesel bir havalimanı niteliğinde olan ve Zonguldak’ta bulundan Zonguldak Havalimanı uluslararası havalimanı statüsüne sahip olup Almanya uçuşları gerçekleştirilmektedir. İç hatlarda uçuşların açılması için de çalışmalar yürütülmektedir. Bölgede demiryolu hattı da bulunmaktadır. Ankara’ya bağlantılı Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattı Karabük ve Zonguldak’tan geçmektedir. Ayrıca bölgeyi ve bölge limanlarını Marmara Bölgesine bağlayacak Adapazarı-Karasu-Zonguldak-Bartın Demiryolu Hattının ihale hazırlık süreçleri de yürütülmektedir. Bölge Ankara-İstanbul otoyoluna yaklaşık 100 km mesafededir. Bölgede 6 adet liman bulunmakta olup yapılmakta olan Filyos Limanı ile birlikte bölgedeki liman sayısı 7’ye yükselecektir.

 • Filyos Vadisi Projesi

  Türkiye belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek amacıyla sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu maksatla üretime ve ticarete yönelik uygun fiziki altyapı ve imkânlar yaratmaya başlamıştır.

  Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı da Filyos Yatırım Havzası'nda yer alan ve Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu ulusal bir yatırım projesidir. Projeyle birlikte yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin arttırılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi planlanmaktadır.

  Filyos Limanı

  Türkiye Karadeniz’e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2020 yılında, üst yapısının 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterland alanına sahiptir. Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Filyos Limanı konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındırmaktadır. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.

  Filyos Endüstri Bölgesi

  Filyos Endüstri Bölgesi karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecek olup Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesidir. Endüstri bölgeleri, gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için tahsis edilen özel üretim bölgeleridir. Bu bölgelerde daha büyük ölçekli entegre yatırımların yer alması hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli tüm izin ve onaylarını da 15 gün içerisinde alabilmeleri Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Böylelikle endüstri bölgesinde yapılacak yatırımlar hızlı bir şekilde faaliyete geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı imkânlarından faydalanabilecektir. Filyos Endüstri Bölgesi'nde henüz herhangi bir tahsis işleminin başlamamış olması da sektör kümelenmesi için bir avantaj teşkil etmektedir. Filyos Endüstri Bölgesinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin yer alması beklenmektedir.

  Filyos Serbest Bölgesi ve Gelişme Alanı

  Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi'nin hemen güneyinde yer alan ve Zonguldak Havalimanı'nın yanından geçerek Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan 1.166 hektar büyüklüğünde bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olan "Serbest Bölge Gelişme Alanı" bulunmaktadır. Serbest Bölgeler, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Serbest bölgelerin başlıca avantajı ve sağladığı kolaylıklar bu bölgede yapılacak yatırımlar için önemli bir katma değer yaratmaktadır.

  Filyos Vadisi Projesi İnternet Sitesi 

  İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran ve bölgede Filyos Vadisi Projesi olarak adlandırılan bu yatırım havzasının tanıtımına ilişkin olarak  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir internet sitesi oluşturulmuş ve 2019 yılında yayına başlamıştır.

  www.filyosvadisi.com adresinden ulaşabilecek olduğunuz internet sitesi için lütfen tıklayınız.

  Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Dokümanı

  Filyos Vadisi Projesinin ve yatırım ortamının tüm unsurlarıyla kamuoyuna ve potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir tanıtım dokümanı hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu doküman sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcılar proje ve yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır.

  Söz konusu tanıtım kitapçığına www.bakkakutuphane.org adresinden ulaşılabilmekle birlikte isteyenler dokümanı Ajans merkezinden veya Zonguldak, Karabük ve Bartın Yatırım Destek Ofislerinden temin edebileceklerdir.

  Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Dokümanının dijital versiyonuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

   

 • Organize Sanayi Bölgeleri

  Batı Karadeniz Bölgesinde beşi karma ve ikisi ihtisas olmak üzere toplam 7 adet OSB bulunmaktadır. Bu OSB’lerden;

  • Alaplı OSB tahsis aşamasında,
  • Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB altyapı yatırım aşamasında,
  • Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB ise kamulaştırma aşamasında,
  • Çaycuma OSB, Ereğli OSB, Karabük OSB ve Bartın OSB faal durumdadır.

   

  Bölgedeki OSB’lere ilişkin detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

   

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

  TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde Zonguldak ve Karabük’te Bakanlar Kurulu tarafından bazı alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Zonguldak’ın merkez ilçesi Çınartepe mevkisinde sınırları tespit edilen alanın “Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi” (Karar Sayısı: 2017/10806), Karabük’ün merkez ilçesi Kılavuzlar Köyü’nde koordinatları belirtilen sahanın da “Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” (Karar Sayısı: 2017/10807) olması kararlaştırılmış olup Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgesi sayısı bu karar sonucunda 68’e ulaşmış oldu.

  Zonguldak Teknopark A.Ş. internet sitesine gitmek için tıklayınız.

  Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. internet sitesine gitmek için tıklayınız.

 • Turizm Yatırım Alanları

  Ülkenin önemli turizm destinasyonları arasında anılan Karadeniz eşsiz doğası ile turizmde yükselen bir değerdir. Bölgenin en bilinen turizm noktaları arasında yer alan Amasra ve Safranbolu’yu da içinde bulunduran Batı Karadeniz ise farklı turizm türlerini bir arada sunabilmesi, İstanbul ve Ankara’ya yakın olması açısından öne çıkmaktadır.

  Batı Karadeniz Bölgesi yaklaşık 140 km uzunluğundaki sahili, çeşitli uygarlıklardan kalan kültür hazineleri, doğal güzellikleri ve iklim farklılıkları ile önemli bir turizm potansiyeli barındırmaktadır. Milyonlarca yıllık oluşum sürecinin eşsiz bir ürünü olan bu doğal çevre aynı zamanda yapılı çevreye ve somut olmayan kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Turizm 2023 Stratejisi’nde ele alınan Batı Karadeniz Kıyı Koridoru projesi kapsamında kalan bölgede turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi öncelik alanı olarak belirlenmiştir. Zira % 63’ünü orman ve fundalık alanların oluşturduğu bölge, kırsal kalkınmaya da destek olabilecek doğa turizmine elverişli pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır. Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (WWF) belirlediği Türkiye’nin en önemli 122 bitki alanından biri olan Yenice Ormanları, Küre Dağları Milli Parkı ve geçtiğimiz yıllarda dünyanın en yaşlı Porsuk ağacının tespit edilmesi ile tabiat anıtı ilan edilen Gümeli Tabiat Anıtı bu değerlerden yalnızca bazılarıdır. Porsuk Ağacı bugün 4115 yaşında olup bölgenin doğasına zenginlik katmaktadır.

  Bölge, doğa turizminin yanı sıra kültür-tarih-kongre ve kıyı turizmi için de elverişlidir. UNESCO tarafından “Dünya Miras Kenti” unvanı verilen Safranbolu, tarihi, gastronomi ve doğal değerleri ile Türkiye’nin ilk turizm kentlerinden biri olan Amasra, Türkiye’nin en bakir ve kesintisiz Yenice Ormanlarına ev sahipliği yapan yeşil Yenice, ormanlık alanı, karstik yapısı, mağara ve kanyonlarıyla bir doğa harikası olan Küre Dağları, endüstriyel miras ve madencilik kültürüyle Zonguldak bölgede öne çıkan turizm alanlarıdır.

  Karabük’te 1999 metre rakımlı Keltepe Dağında yer alan Keltepe Kayak Tesislerinde 690 metre uzunluğunda telesky ve 873 metre uzunluğunda, bin 200 kişi kapasiteli telesiyej ile günü birlik konaklama tesisleri bulunmaktadır. 2019’da faaliyet geçecek bu yatırımla kış turizmi açısından da bölge önemli bir merkez haline gelecektir.

  Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasında önemli bir rol üstlenebilecek olan sektörlerden biri olan turizm sektöründe yapılacak turizm yatırımları, turizm değerlerinin bütünleşik olarak ele alınması, markalaşma ve pazarlama çalışmalarıyla bölge; kongre turizmi, ekoturizm, kültür turizmi, macera turizmi ve endüstriyel miras gibi alanlarda cazibe merkezi olabilecek önemli bir potansiyele sahiptir.

  Batı Karadeniz Bölgesinde mevcut durumda var olan ve gelişme olanağı görülen turizm çeşitleri arasında kıyı ve doğa turizmi, kültür ve inanç turizmi, kış turizmi ve spor turizmi sayılabilmektedir.

 • Yeni OSB Çalışmaları

  Bölgedeki bağımlı sektörel yapının değiştirilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması, sanayinin payının ve istihdamın arttırılması amacıyla bölgede yeni OSB’lerin kurulmasına yönelik ön araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda araştırma ve ön fizibilite çalışmaları yürütülen OSB önerileri aşağıda verilmiştir;

  · Zonguldak’ta Tarıma Dayalı İhtisas (Manda) OSB,

  · Karabük ve Zonguldak Mobilya İhtisas OSB

 • Diğer Yatırım Yapılabilecek Sektörler

  Batı Karadeniz Bölgesinde öne çıkan sektörler ve diğer yatırım alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

  · Çelik Servis Merkezleri

  · Haddehaneler

  · Makine ve Aksamları İmalatı

  · Tersaneler

  · Ahşap Yat ve Tekne Yapımı

  · Gıda Ürünleri İmalatı

  · Tekstil Ürünleri İmalatı

  · Yapı Malzemeleri

  · Taş ve Toprağa Dayalı Ürünlerin İmalatı

  · Mobilya ve Orman Ürünleri

  · Odun Dışı Orman Ürünleri