X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Sunduğumuz Hizmetler

Zonguldak, Karabük ve Bartın’da yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam ve merciler nezdinde tek elden takip ve koordine edilmektedir. Bu kapsamda Yatırım Destek Ofisleri tarafından;

· İlde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatımcılara ve girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verir,

· İlin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliği artırmak için yurtiçi ve yurtdışı çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye ve bölge illerine yatırımcı çekmeye çalışır,

· Yatırımcıları izin ve onay işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgilendirir, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir ve gerekli takip işlemlerini yapar,

· Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir,

· Uygun yatırım arazilerine ilişkin veri toplayarak yatırımcıları yönlendirir,

· Zonguldak, Karabük ve Bartın’ın yatırım olanakları hakkında yatırımcıyı bilgilendirir,

· İlin yatırım olanaklarının iyileştirilmesini sağlar,  

· İlin sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar,

· Devlet destekleri,  AB ve yurtdışı fonları hakkında bilgilendirme yapar,

· Ajans destek programları kapsamında bilgilendirme hizmeti verir,

· İlin kalkınmasına yönelik kurum ve kuruluşların koordinasyon faaliyetlerini yürütür,

· Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı gereğince bölge illerinde firmaların yatırım tamamlama ekspertizi ve izleme görevlerini yapar,

· İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapar,

· Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder,

· Bölgenin ve bölge illerinin iş ve yatırım imkânlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır,

· Genel Teşvik uygulamaları kapsamında, Yatırım Teşvik Belgesi düzenler,

· YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak, izin ve/veya ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

Başvuru sahipleri Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.