X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Karabük

 • Tarihçe

  Safranbolu ilçesinin Öğlebeli Köyüne bağlı 13 haneli bir köyaltı yerleşim birimi olan Karabük, Ankara - Zonguldak Demiryolu üzerinde küçük bir istasyon konumunda iken, sanayileşme ile birlikte önemli bir merkez haline gelmiştir.

  3 Nisan 1937’de temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları 6 Haziran 1939’da faaliyete geçmiştir. Buna paralel olarak nüfus yoğunluğunun artmaya başladığı Karabük'te 25 Haziran 1939’da belediye teşkilatı kurulmuştur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 1953 tarihinde 6068 sayılı kanunla Zonguldak İline bağlı bir ilçe haline gelmiştir. Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı’dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’tan; Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye’nin 78. İli olmuştur.

 • Coğrafi Durum ve Ulaşım

  1.Arazi Yapısı

  Karabük etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili bir havza karakteri gösterir. 250-500 m. yüksekliğe sahiptir. Kuzeyindeki dağlık alandan kaynaklanan tali dereler, şehre doğru taşıdıkları maddelerle alüvyal bir dolgu oluşturmuştur.

  2.Yeryüzü Şekilleri

  Karabük ilinin önemli bir kısmı Kuzey Anadolu Dağları’nın batıda kalan kısmını oluşturan dağların uzantılarından oluşur. Kuzey Anadolu Dağlarının bir parçasını oluşturan ildeki dağlar kıvrım dağlarıdır. Bu dağların yüksekliği 2.000 m. yi geçmez. Karabük’ün kuzeyinde, batıya doğru uzanan geniş bir dağlık alan bulunmaktadır. Küre Dağları’nın uzantıları niteliğindeki bu alanda, ortalama 1.400 m. yüksekliğe sahip Çiğdem tepe-Boyunduruk tepe-Tekirdağ-Üçbel tepe-Döneğen tepe-Çanakçı tepe ve Başköy dağları yer alır. Bolu Dağları’nın uzantısı niteliğinde olan Yenice çevresindeki en önemli yükselti ise Keçikıran tepesi (1.400 m.) dir.

  Karabük’te en önemli yaylalar, Avdan Yaylası, Dede Yaylası, Sorkun Yaylası, Uluyayla, Göktepe Yaylası, Sarıçiçek Yaylası ve Boduroğlu Yaylası’dır.

  Karabük’ün doğal güzellikleri arasında kanyonların ayrı bir yeri vardır. Daha çok Safranbolu’da kireçtaşı tabakalarının derin biçimde yarılması ile kanyonlar ortaya çıkmıştır. Bölgenin arazi yapısını ilgi çekici hale getiren bu kanyonların başlıcaları İncekaya Kanyonu Düzce(Kirpe) Kanyonu, Tokatlı ve Sakaralan (Tekekurum)’dır. Yenice’de yer alan Şeker Çayı ise 6,5 km. uzunluğunda, kenarları oldukça dik ve yüksek olan Şeker Kanyonu’nu oluşturmuştur.

  İlde yer alan Bulak (Mencilis) ve Hızar Mağarası en tanınmış olanlarıdır. 6.502 m uzunluğu ile Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) mağarasında karstik oluşumlar ve bir yer altı nehri bulunmaktadır. Ayrıca, Sipahiler Köyü’nde bulunan ve 61 basamakla çıkılan bir mağara bulunmaktadır.

  Karabük ilinin en önemli akarsuyu Filyos Irmağı’dır. Bu ırmağın iki önemli kolu olan Araç ve Soğanlı çayları il topraklarındaki önemli akarsulardır.

  3.İklim

  Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Karabük’te Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride kaldığı için, Karadeniz’in nemli havasından yeterince yararlanamamakta, karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Karadeniz ikliminden karasal ilkime geçiş sahasındaki Karabük’te geçiş tipi iklim etkili olmaktadır.                           

  4.Bitki Örtüsü ve Orman

  Dağların geniş yer kapladığı Karabük’te ormanlar son derece yaygındır. İlimiz, Türkiye geneli ormanlık alan durumlarına göre % 68,8’lik orman alanı ile birinci sırada yer almaktadır.

 • İlçeler

   

  • Safranbolu

    

   Tarihi ve Coğrafi Yapısı

   M.Ö. 3000 yılından bu yana çeşitli uygarlıkların yaşadığı Safranbolu, 1196 yılında Anadolu Selçuklu Devletine, 1392 yılında ise, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılır.(Son olarak) Bir ara Bolu ve Kastamonu Sancaklarına bağlı kaza, sonra Viranşehir ve daha sonra yine Kastamonu Sancağına bağlı kaza dönemi yaşamıştır.

   1870 yılında Kastamonu iline bağlı bir ilçe haline getirilen Safranbolu, 1927 yılında Zonguldak iline, 1995 yılında, yeni il olan Karabük’e bağlanmıştır.

   Yüzölçümü 1013 km2 olup, deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 500 m.dir.

   Nüfus Durumu

   Adrese Dayalı Nüfus Sayım Bilgilerine göre; 2018 yılı ilçe merkezi nüfusu 50.797, 16.245 köy nüfusu olmak üzere  toplam nüfus 67.042’dir. Safranbolu’nun nüfusunda 2018 yılında 2017 yılına göre de  %2,59’luk bir artış vardır.

   İdari Durum

   İlçede 1 Belediye, 60 köy ve 21 mahalleden meydana gelmektedir. Merkez, ilçenin güney batısında bulunmakta, köyler ise merkezin doğusunda ve kuzeyinde yer almaktadır.

   İlçe merkezini oluşturan Belediye dağınık bir yerleşim olup 1734 hektar alan üzerindeki 21 mahalleden meydana gelmiştir. Bu mahalleler “Çarşı” diye anılan eski Safranbolu’da, Kıranköy mevkiinde ve Bağlar Mevkiinde olmak üzere 1.734 hektar alanı kapsamaktadır. Bu alanın %95’i kentsel sit alanıdır.

   Kültür ve Turizm Durumu

   İlçede nüfusun %93’e yakın kısmı okuma yazma bilmektedir. Okuma yazma bilmeyenler 65 yaş ve üstü olanlardır. İlçe halk kütüphanesinde bulunan bilgiye erişim merkezinde 25 bilgisayarla internet hizmeti verilmektedir.

   İlçedeki korunması gerekli “Kültür ve Tabiat Varlığı” sayısı 1.723’tür. 2018 yılı verilerine göre 1.386 sivil mimari,44 cami, 123 çeşme, 31 köprü ve 139 diğer varlıklar olmak üzere kültür varlığı bulunmaktadır.

   2018 yılı Aralık ayı itibari ile 315.842 yerli,97.258 yabancı olmak üzere toplam 413.100 turist konaklamıştır.

   İlçede 97 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 28’i Turizm İşletme Belgeli, 69’u ise Belediye İşletme Belgelidir. İlçedeki tesislerin toplam yatak kapasitesi 2.803’tür.

   İlçede alternatif turizm olanakları mevcuttur;

   Yayla Turizmi: Yöredeki “Ulu Yayla” ve “Sarıçiçek Yaylası”

   Trekking: Tokatlı ve Düzce Kanyonları, Eflani katır yolu doğal yürüyüş parkurları,

   Mağara Turizmi: Bulak (Mencilis) Mağarası ve Hızar Mağarası

   Kongre Turizmi: Hilton Garden İnn

   Yürüyüş Parkurları: Safranbolu – Eflani Katır Yolu, Düzce kanyonu, Bulak Deresi, Tokatlı Deresi, Araç Çayı kenarı ve içi Soğanlı çayı kenarı ve içi, İncekaya kemeri-Gümüş parkuru, Kirkille-İncekaya Su Kemeri parkuru, Akçasu Mahallesi, Ulu Cami – Eski Safranbolu parkuru.

   Eğitim Öğretim Durumu

   İlçede okul öncesi eğitim kurumlarında; 932 öğrenci, 51 öğretmen, ilkokul kurumlarında; 2.708 öğrenci,127 öğretmen, ortaokul kurumlarında;  2.989 öğrenci, 256 öğretmen, Lise ve Dengi eğitim kurumlarında; 3.548 öğrenci, 383 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca, Karabük Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 3 fakülte, Karabük Üniversitesine bağlı Restorasyon ve Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu bölümlerde okuyan öğrenci sayısı 11.193’tür.

   Sosyal ve Ekonomik Durum

   İlçenin iş ve çalışma hayatı tarımsal faaliyetler, işçilik, memurluk, sanayicilik, ticaret ve turizm üzerine kuruludur. Kardemir A.Ş. firmasının varlığı tarımsal faaliyetlerin kısıtlı kalmasına neden olmuş, işçi ve işçi emeklisinin sayısı ilçede bir hayli fazladır.

        ADI  Faaliyete
   Başaladığı Yıl
   Toplam Alanı
      (m2)
   Toplam İşyeri
   Sayısı 
   Dolu İşyeri 
   Sayısı
   Doluluk Oranı 
   %
   Mevcut İstihdam
       S.bolu                         K.S.S. 2005 166.000 324 311 96 763

         

   Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı toplam 754 faal işletme, Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 1.679 küçük işletme bulunmaktadır.

   İlçede 500 kişilik bir spor salonu ve 16 adet spor kulübü bulunmaktadır.

   Her yıl Eylül ayında Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali düzenlenmektedir. Ulusal bazda konusu “Kültürel Miras ve Korumacılık” olan belgesel film, proje, fotoğraf yarışması, yerel bazda da el sanatları, yöresel yemek, en iyi korunan ev v.b. yarışmaları ve çeşitli halk konserleri ile festival gerçekleştirilmektedir.

   Tarım

   İlçeye özgü yöresel ürün Safran bitkisidir. Safranbolu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Safran üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Önceki yıllarda yaklaşık 1,5 dekar alanda yapılırken bugün 12 köyde 39 çiftçi tarafından 40 dekar alanda yetiştiricilik yapılmaktadır. 2010 yılı 30 Temmuz itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak "Safranbolu Safranı" ismiyle tescil edilmiştir.

   Safranbolu Bağ İlçesinde 87,1 hektar alanda bağcılık yapılmaktadır. Bağcılık kültürünün devamlılığını sağlamak, bunun yanında ilçemize özgü aroması, rengi ve albenisi ile pazarlarda aranan bir çeşit olan Safranbolu Çavuş Üzümü üretimini arttırmak amacıyla 2012 yılında Karabük İl Özel İdaresi finansmanı ile 15 dekar bağ tesisi yapılmıştır.

   Sebze ve Meyvecilik İlçede Meyvecilik genellikle sınır ağacı şeklinde yapılmaktadır.

   Hayvancılık

   İlçede 3600 koyun 600 keçi toplam 4200 küçükbaş hayvan, 8500 baş büyük baş hayvan mevcudu vardır.

   Sağlık Kurumlarının Durumu

   İlçe Sağlık Müdürlüğünde 32 personel, 10 Aile Sağlığı Merkezinde 37 personel olmak üzere 69 personel, Devlet Hastanesinde toplam 289 personel görev yapmaktadır.

  • Yenice

   Tarihi ve Coğrafi Yapısı

   Yenice’nin tarihine ait bilgilerin başladığı dönem hemen hemen 16.yy.başlarıdır. Osmanlı Devleti’nin Yavuz Sultan Selim dönemine yazılmış olan Bolu Sancağı Tapu Tahrir Defterinde Yenice, Bolu sancağının bir nahiyesi olarak niteleniyor.1692 yılında, Bolu Sancağının kaldırılarak bölgenin Kastamonu sancağına bağlandığı belirtilmektedir. 19.yy. başlarında 1811 yılında kurulduğu bilinen Viranşehir sancağı döneminde Yenice, sancağın önemli bir kazası olarak ortaya çıkmaktadır. 1912 yılında nahiye olmuş ve 1953 yılında Karabük’ün ilçe oluşuyla Karabük’e bağlı bir bucak olmuştur. Yenice 1987 yılında Zonguldak ilinin bir ilçesi ve 195 yılında Karabük’ün il olmasıyla birlikte Karabük’e bağlanmıştır.

   Batı Karadeniz kıyı şeridinden 60 km. içeride yer alan Yenice İlçesinin sınırlarını Doğuda Karabük İli, Batıda Devrek ve Gökçebey İlçeleri, Kuzeyde Bartın İli, Güneyde Mengen ve Eskipazar İlçeleri oluşturmaktadır. Toplam 770.25 km2’lik bir alana sahip olan Yenice’nin yüzölçümünün önemli bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Arazi yapısı Batı Karadeniz bölgesinin karekteristik özelliklerini taşır. Düz ve ova niteliğine haiz arazi yok denilebilecek kadar azdır. Meyilli ve engebeli arazi yapısı tarıma elverişli değildir.

   Nüfus Durumu

   Adrese Dayalı Nüfus Sayım Bilgilerine göre; 2018 yılı ilçe merkezi nüfusu 9.550, 12.075 belde ve köy nüfusu olmak üzere  toplam nüfus 21.625’dir.Yenice’nin nüfusunda 2018 yılında 2017 yılına göre de  %7,82’lik bir artış olmuştur.

   İdari Durum

   1987 yılında 3392 sayılı kanunla müstakil ilçe statüsüne kavuşturulmuş ve 08.08. 1988 tarihinde ilçe olarak fiilen faaliyete geçmiştir. Yenice’nin halen 2 Belediyesi, 10’u Merkez Belediyesinde 7’si Yortan Beldesinde olmak üzere 17 mahallesi ve 34 köyü mevcuttur.

   Kültür ve Turizm Durumu

   Çengeller Köyünde Fındıktepe mevkiinde Bizans dönemine ait kilise kalıntıları, Gökbel Köyü Hamazkralı mevkiinde Tümülüs, Yenice Merkez Demirciler mahallesinde antik yapı kalıntısı bulunmaktadır.

   Karabük Ormanlarının turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Dünyadaki 100 sıcak noktadan biri seçilen “Yenice Ormanlarının Turizme Kazandırılması Projesi” Valiliğimizin himayesinde başlatılmış ve proje kapsamında toplam 396 km’ye ulaşan 21 doğa yürüyüş parkuru hazırlanmıştır.

   İlçede yer alan başlıca Turizm faaliyetleri şunlardır;

   Hiking:

   Kuzdağ Geçişi: 17 kmYenice Irmağı kıyısında Kuzdağ Köyü’nün sapağında 143 metre yükseltide başlayan rota Kuzdağ’ı aştıktan sonra başladığı yere yakın bir yerde sona ermektedir.

   Yenice Ormanları Geçişi: 15 kmYenice ormanlarını batıdan doğuya doğru geçen bu rotanın büyük bir bölümü dik inişlerden oluşmaktadır.

   Kanyoning :

   Şeker Kanyonu: 5 kmŞeker Kanyonu’nun bazı bölümleri zorluk içermektedir.

   Dağ Bisikleti Yolculuğu:

   Yenice Ormanları’ndan Küre Dağları’na: 153 kmYenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 170 metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 500 metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varmaktadır.

   İncedere Yolu: 38 kmYenice şehir merkezinden (120 m) İncedere Yolu’nu takip ederek Bolu’nun Mengen İlçesi sınırlarında bulunan Şirinyazı Göledi’ne kadar bu rota eşine az rastlanır niteliğinde. Mayıs ile Kasım ayları arasında bisikletle geçilebilen rota yürüyüş amaçlı da kullanılabilir. İncedere’nin kenarında tünellerin içerisinden geçen rota sırası ile Çayköy (1,5 km, 140 m), Güney Köyü (4,3 km, 175 m), Camiyanı Orman Deposu’nu (5,2 km, 190 m) takip ederek sürmektedir.

   Yenice-Karabük: 39,5 kmYenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 170 metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 500 metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varıyor. Bu bölüm 8 km sonra 560 metre yükseltide Hamazkıran Sırtı’na kadar sürmektedir.

   Yenice-Sorgun Yaylası-Karabük: 48 kmŞeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre yükseltide başlayan rota Karabük’e bağlı Pirinçlik Mevkii’nde sona ermektedir.

   Doğal Mirastan Kültür Mirasına Yolculuk: 55 kmYenice Irmağı kıyısında Gökbel Sapağı’nda 170 metre rakımda başlayan rota 7,5 km sonra 500 metre yükseltide Gökbel Köyü’ne varmaktadır.

   Yenice-Yalakuz Eğriova Yaylası-Eskipazar: 71 kmŞeker Kanyonu Sapağı’nda 130 metre yükseltide başlayan rota Eskipazar’da sona ermekte. Karabük coğrafyasında Eğriova isimli üç yerleşim alanı var (Karabük Eğriova, Eskipazar Eğriova ve Yalakuz Eğriova). Rotamız ilk önce Şeker Mesire Alanı’na ulaşmaktadır.

   Kış Turizmi:

   Keltepe Yenice coğrafyasının en yüksek noktası merkez ilçe ile sınır oluşturan yaklaşık 2 bin metre yüksekliğinde bulunan Keltepe’dir. Yenice’nin merkez ilçe ile sınırını oluşturan Keltepe dışında en yüksek noktası 1400 metre yüksekliğindeki Keçikıran Tepesi’dir. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve Bakka projesi ile de desteklenen Keltepe Kayak Merkezi’nin önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenmektedir.

   Eğitim Öğretim Durumu

   Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında; 15 Okul/Kurum Müdürü, 1 Müdür Başyardımcısı, 19 Müdür Yardımcısı, (Toplam 35 yönetici), 208 öğretmen olmak üzere Toplam 224 öğretmen ve 35 yönetici hizmet vermektedir.

   Sosyal ve Ekonomik Durum

   İlçede Doğal Güzelliklerin halkla buluştuğu dinlenme tesisleri ve tabiat parkları mevcuttur;

   Fındıkaltı Dinlenme Tesisleri: İlçeye 17 Km. mesafededir.

   Gökpınar Yaylası: Ormancılık alanında araştırma yapan bilim adamlarının her yıl bilimsel çalışmalar yaptıkları bir yerdir .”Yenice Ormanlarının” genel özelliklerini taşır.

   Acısu: Böbrek ve romatizma hastalarının şifa niyetine kullandıkları acısu kaynaklarından en bilineni olan Sarıot orman bölgsinde olup, Yenice’ye 30 km. mesafededir.

   Şeker Kanyonu: Karabük-Yenice karayolunun 3. km.de yer alan Şeker Mevkiinden başlayan Kanyonun toplam uzunluğu 6,5 km. olup, 2’nci kilometresinden yol geçmektedir. 4,5 km. Kanyoning yapmaya elverişli uzun bir alandır.

   Yenice ilçesinde çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır.

   ADI  Faaliyete
   Başaladığı Yıl
   Toplam Alanı
      (m2)
   Toplam İşyeri
   Sayısı 
   Dolu İşyeri
   Sayısı
   Doluluk Oranı
   %
   Mevcut İstihdam
   Yenice K.S.S 1999 11.200 73 52 71 102

    

   İlçede  1 adet Yenice Küçük Sanayi Sitesi adıyla Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. 1999 yılında faaliyete geçen Sanayi Sitesi 11.200 m2’lik bir alana kuruludur. Toplam işyeri sayısı 73’tür. Sanayi Sitesi %71’lik bir doluluk oranına sahip olup 52 işyeri faal durumdadır. Yenice Küçük Sanayi Sitesinde 102 kişi istihdam edilmektedir.

    

   Sağlık Kurumlarının Durumu

   İlçede 1 adet Toplum Sağlığı Merkezi ve 1 adet 25 yataklı Devlet Hastanesi bulunmaktadır.

     

    

    

    

    

    

    

  • Eflani

   Tarihi ve Coğrafi Yapısı

   1869 yılına kadar Kastamonu sancağına bağlı nahiye iken 1927 yılında Zonguldak Vilayetine bağlamıştır.1953 yılında ilçe olmuş, 1995 yılında Karabük’ün il olmasıyla Karabük iline bağlı ilçe olmuştur.

   Yüzölçümü 536 km2’dir, Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 910 metredir. Karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

   Geniş düzlükler, yaylalar ve ormanlarla kaplı ilçe, tarıma elverişli arazilere ve zengin mermer yataklarına sahiptir. Ortakçılar (Bostancı), Bostancılar ve Esencik isimlerinde üç tane göleti bulunmaktadır.

   Nüfus Durumu

   Adrese Dayalı Nüfus Sayım Bilgilerine göre; 2018 yılı ilçe merkezi nüfusu 2.168, 6.920 belde ve köy nüfusu olmak üzere  toplam nüfus 9.088’dir.Eflani nüfusu 2018 yılında 2017 yılına göre de  %12,40 artmıştır.

   İdari Durumu

   İlçe Merkezi Cadaroğulları, Çelebiler, Çalışlar, Tabaklar, Kayadibi ve Yaylacık mahallesi olmak üzere 6 mahalleden oluşmaktadır. İlçeye bağlı 54 köy ve bu köylere bağlı 218 yerleşim birimi vardır.

   Kültür ve Turizm Durumu

   İlçede nüfusun %84’e yakın kısmı okuma-yazma bilmektedir.

   İlçenin insanın ruhunu dinlendiren bir doğası vardır. Eflani Belediyesi tarafından “Cittaslow Birliğine” katılmak için Eflani Belediyesi tarafından başvuru yapılmıştır.

   Bostancı, Kadıköy ve Bostancılar Göletleri mesire alanları balık tutmak ve piknik yapmak için tercih edilmektedir.

   Toplam 161 adet taşınmaz kültür varlığı mevcuttur. Ayrıca birinci derece sit alanında arkeolojik alanlar, höyükler, Tümülüsler ve akropol kalıntıları mevcuttur.

   İlçede 16 yataklı 1 otel, 26 yataklı öğretmenevi bulunmaktadır.

   İlçede yer alan başlıca Turizm faaliyetleri şunlardır;

   Göl Turizmi:

   Kadıköy ( Esencik) Göleti: Merkeze uzaklığı 11-12 km. civarındadır. Gölet yaklaşık 1,5 Km uzunluğunda, yer yer 150-200 metre genişliğinde ve yaklaşık 40-50 m derinliğindedir.

   Ortakçı Göleti:: Merkezin güney doğusunda Eflani- Pınarbaşı ( Daday) yolu üzerinde yer alır. Asfaltın sağ tarafında olup asfalta yaklaşık 1 Km, Eflani’ye ise 4 Km uzaklıktadır. Yaklaşık 850 metre uzunluğunda, yer yer 120-150 metre genişliğinde, 25-30 m derinliğindedir.

   Bostancı Göleti:: Eflani Merkeze uzaklığı 2-3 km. civarındadır. Bostancılar Göleti yaklaşık 1,2 Km uzunluğunda, yer yer 250-300 metre genişlikte ve yaklaşık 20-25 m derinliğindedir.

   Yayla Turizmi:

   Ulu Yayla: (Akçakese köyü) Ulus İlçesi ile müşterek olarak kullanılan Ulu yayladır. Merkeze uzaklığı 20 km. dir. 14 km.si asfalt diğer kısmı stabilizedir. Genişliği 3000 metredir. Mayıs ve Ağustos ayları arası turizme elverişlidir. Her yıl 8 Ağustos tarihinde yayla şenlikleri düzenlenmektedir.

   Bedil Yaylası:  İlçemizin kuzey-batısında yer alır. Merkeze uzaklığı 10 km. civarındadır. Yolun 6km. si asfalt diğeri ise stabilizedir. Yaylanın kuzeyi boydan boya, yüksekliği yer yer 70 ile 100 m. arasında değişen kez kaya adında düz ve dik bir dağ sırasıyla kesilmektedir. Bu kaya üzerinden tüm ova köyleri kuşbakışı görülebilmektedir. Kez kayadan görülen bu manzara görenleri büyülemektedir. Dibek Pınarı ve çevresi çok güzel bir piknik alanıdır. Özellikle sonbahar aylarında kanlıca mantarı toplamak için çevreden çok sayıda insan gelmektedir.

   Sağlık Turizmi:

   İlçemizde bilinen 2 adet şifalı su kaynağı bulunmaktadır;

   1.Yağlıca Köyü sınırları içersinden çıkıp Safranbolu Çatak Köyüne akan ACISU, yaklaşık 0.5 lt/sn debiyle kaynaktan çıkan bu su maden suyu tadında olup kükürt ve demir sülfür içermektedir. Kaynaktan çıktığında ağır bir koku yaymakta ve geçtiği yerde sarı kahverengi bir renk bırakmaktadır. Çevre ilçelerden çok sayıda insan bu suya gelerek yıkanmakta ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

   2.Abakolu Köyü Doğanoğlu Mahallesi sınırları içersinde doğup Kuloğlu deresine karışmaktadır. Çingen Köprüsünün yaklaşık 2 km. kuzeyinde ve yukarısında dik orman arazisinin çay tabanına yakın bir bölgesinden 20 lt/sn debiyle çıkmakta ve burada bir havuzda toplanmaktadır. Yöre insanı burayı çok iyi bilmekte ve özellikle hasat mevsiminden sonra gelerek suda yıkanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri Acı su ile aynıdır. Çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

   Bu su civarında tabiat çok güzel olup sağlık turizmine yönelik tesislerin yapımına uygundur.

   Kültür Turizmi:

   Tarihi Taşhan: 1884 yılında Hacı Mustafa tarafından yaptırılan 135 yıllık bir geçmişe sahip olan Taşhan konaklama ve işhanı olarak kullanılmıştır.Küre-i Hadid Camii:  Candaroğulları dönemindeİsmail Bey tarafından 1451 tarihinde yaptrılmış ve Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

   Eğitim Öğretim Durumu

   İlçede 1 adet Anaokulu, 1 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 1 adet Çok Programlı Lise, 1 adet Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Toplam okul sayısı 8 ve toplam öğrenci sayısı 876’dır.

   Sosyal ve Ekonomik Durum

   İlçede sosyal aktivitelerin yapılacağı çok fazla alan bulunmamakla birlikte,  400 kişilik kapalı spor salonu bulunmaktadır. Spor salonunda voleybol, hentbol, masa tenisi müsabakaları ve halkoyunları gösterileri yapılabilmektedir.

   İlçede toplam 512 üyeli 4 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Eflani Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 261 esnaf bulunmaktadır.

   TARIM: Toprakların 14.860 Dekar'ı sulu arazi 374.000 Dekar'ı susuz arazi 350.000 Dekar'ı orman alanı 10.000 Dekar'ı kültür dışı alandır. Mevcut üç sulama göledinin çevresi hariç bölgenin tamamında kuru tarım yapılmaktadır. İlçe ve köylerinde tahıl ekilmekte, ekonomik değeri olan kültür bitkileri yetiştirilmektedir.

   Bölgemizde Yağlıca köyü civarında ve Esencik köyü civarında geniş mermer yatakları mevcut olup, bunlarda küçük işletmeler tarafından yaz aylarında çıkarılmaktadır.

   Sağlık Kurumlarının Durumu

   İlçede 1 adet Entegre Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden görevlendirilen 1 doktor ile haftada bir gün diş tedavisi sağlanmaktadır.

    

    

    

    

    

    

  • Eskipazar


    

   Tarihi ve Coğrafi Yapısı

   Eskipazar İlçesi  tarihte HADRİAPOLİS adı ile geçmektedir. Kuruluş tarihi İskender’in ölümü olan M.Ö. 323 den sonraya rastlar. Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanması ile oluşan yeni devletlerden Paflagonya devleti Eskipazarı da içerisine alır. Budaklar köyünün Hacıahmetler mahallesinin bulunduğu yerde Hadrianapolis kentinin kalıntıları vardır.

   Hadrianapolis, M.Ö. 68 yıllarınca Romalıların hakimiyetine girmiş daha sonra Romalıları kesin yenilgiye uğratan Selçukluların eline geçmiştir. Harap ve yıkık bir şekilde olduğu için Selçuklular devrinde Viranşehir adını almıştır. Selçukluların Moğollar’a yenilmesinden sonra 1339 yılında Candaroğullarının eline geçen Viranşehir 1398 yılında Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğulları Beyliğini Osmanlı devletine katması ile Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir.

   Cumhuriyet ilan edildiğinde Eskipazar’ın bulunduğu yerde 2 han birkaç dükkân ve üç ev olduğu Perşembe günleri Pazar kurulduğu bilinmektedir. Cumhuriyet devrinde bucak olmuş, pazarının eskiliği nedeniyle “ESKİPAZAR” adını almıştır. Çankırı İline bağlı 1945 yılında İlçe Merkezi olan Eskipazar’da” 1946 yılında ise Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

   06.06.1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karabük” ün İl olması ile birlikte Eskipazar İlçesi de Çankırı İlinden alınarak Karabük İline bağlanmıştır.

   Eskipazar, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümü içerisinde yer alır. İlçenin doğusunda Çankırı’nın Çerkeş, Kuzey Doğusunda Ovacık, Batıda Bolu’nun Mengen, Güneyde Gerede, Kuzeyde de Karabük ilimizle sınırlıdır. Yüzölçümü 696 Km karedir.

   Nüfus Durumu

   Adrese Dayalı Nüfus Sayım Bilgilerine göre; 2018 yılı ilçe merkezi nüfusu 6.694, 6.491 belde ve köy nüfusu olmak üzere  toplam nüfus 13.185’dir.Eskipazar nüfusu 2018 yılında 2017 yılına göre   %8,57 artış göstermiştir. 

   İdari Durumu

   İlçe Merkezi Üçevler, Bahçepınar, İstasyon, Mermer, Kıranköy, Yamanlar ve Yenimahalle olmak üzere 8 mahalleden oluşmaktadır. İlçeye bağlı 49 köy vardır.

   Kültür ve Turizm Durumu

   Eskipazar eski tarihi, doğal güzellikleri ve yeryüzü şekillerinin oluşturduğu doğal kaynakları ile ilin turistik çekim merkezlerinden biridir. Eskipazar’a 4 Km. uzaklıktaki Hadrianapolis antik kenti, Asartepe’deki Kimistene antik kenti Eskipazar’ın önemli turistik değerlerindendir.

   İlçede yer alan başlıca Turizm faaliyetleri şunlardır;

   Avcılık: Ören-Acıöz  Örnek Avlağı avcılık için uygundur.

   Dağ Bisikleti Yolculuğu:  Eğriova-Hadrianapolis (Budaklar, Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla köylerini kapsayan alan)

   Dağ Yürüyüşü: Yalakkuz-Eğriova Göleti, Ören-Kuyucak Yaylası, Alan Yaylası-Hadrianapolis, Hadrianapolis-Aslanlar, Aslanlar-Kimistine Antik Kenti, Çetiören-Kimistine güzergahları dağ yürüyüşü açısından uygundur.

   Hiking: Eskipazar Bölme Köyü-Şevkiller Yaylası-İnciller mevkii

   Kelebek Gözlemciliği: Yalakkuz-Soğucak Mevkii

   Akkaya Termal Kaynağı: İlçenin doğusunda İmanlar Köyü yakınındadır. Kaynak, bir yanı oldukça sarp olan kayalardan çıkmakta olup travertenler oluşturmuştur. Kaynak sıcaklığı 25 derecedir. Suyun bileşiğinde yüksek oranda karbondioksit ve yüksek oranda kükürtlü hidrojen de bulunmaktadır. Yöre halkı tarafından birtakım hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Kaynakta, modern anlamda yararlanma olanakları oluşturulduğunda, sağlık turizmi açısından önemli bir kaynak olacaktır.

   Eğitim Öğretim Durumu

   Eskipazar ilçesinde 1 anaokulu, 3 ilkokul, 4 ortaokul, 1 AnadoluLisesi, 1 Çok Programlı Lise ve 1 Meslek Yüksekokulu olmak üzere 11 okul bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulunda 1.662 öğrenci eğitim görmekte olup ilçede eğitim gören toplam öğrenci sayısı 2.941'dir.

   Sosyal ve Ekonomik Durum

   Sosyal Durum

   Gezi ve Mesire Yerleri:

   Çetiören Mesire Yeri: Eskipazar İlçesine 10 Km. mesafedeki mesire yeri , çok zengin bitki örtüsüne, su kaynaklarına ve yaban hayatına sahiptir. Asfalt yolla ulaşılabilen mesine yerinde, masa ve banklar, ocaklar, çeşmeler, tuvalet, otopark, Orman İşletmesine ait 6 yataklı misafirhane, 2500 kişilik anfi tiyatro şeklinde düzenlenmiş yağlı güreş alanı, foto safari yapılabilecek güzellikte manzarası bulunmaktadır.

   Eğriova Mesire Yeri: İlçeye 25 Km. mesafede Adiller Köyü Ulupınar ormanlık alanında Eğriova Mevkiindedir. Alanda, 12.000 m2. yüz ölçümünde 5 m. derinliğinde bir suni gölet bulunmaktadır. Masalar, banklar, ocaklar, çeşmeler bulunmakta olup, olta ile balık avı yapılmaktadır. Çadırlı kamp ve doğa yürüyüşleri için uygun bir mekândır.

   Dede Yaylası: Kulat Köyü sınırları içinde bulunan yaylada Bahattin Gazi Türbesi bulunmaktadır. Her sene Temmuz ayının son haftasında Bahattin Gazi’yi anma günü düzenlenmektedir.

   Ekonomik Durum

   İlçede ticaret hayatı çok fazla gelişmemiştir. İlçe, doğal kaynaklar bakımından zengin olması nedeniyle ilçenin ekonomisinde önemli yeri bulunmaktadır. Başlıca doğal kaynaklar şunlardır;

   Traverten Taş Ocakları: Şerafettin-Çaylı ve Hamzalar sınırları içerisinde çıkarılmaktadır. Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapımında bu taşlar kullanılmıştır.

   Sarı Traverten: Çaylı ve Kaya mevkiinden çıkarılmaktadır.

   Kahverengi Traverten: Kabaarmut, Hamzalar, Yazıkavak, Keçeler Mahallesi ve Tamışlar Köyü mevkiinden çıkarılmaktadır.

   Yeşil Mermer: Yurtdışından oldukça ilgi gören yeşil mermer Hamzalar mevkiinden çıkarılmaktadır.

   Dolamit Taşı: Arslanlar mevkiinden çıkarılmaktadır.

   Kösere Taşı: Kulat Köyü civarlarında bulunmaktadır.

   Kum Ocakları: Gerede ve Çerkeş Çayının geçtiği Hamamlar ve Bayındır mevkiinde bulunmaktadır.

   Doğal Maden Suyu: İlçenin güney batısında, 7,5 Km. Beytarla mevkiinde bir dere yatağının yamacından kaynamaktadır. Isısı 22,5 derece olup bol gazlıdır. Hastalıklara iyi geldiğine inanılmaktadır.

   ADI  Faaliyete
   Başaladığı Yıl
   Toplam Alanı
      (m2)
   Toplam İşyeri
   Sayısı 
   Dolu İşyeri
   Sayısı
   Doluluk Oranı
   %
   Mevcut İstihdam
   ESKİPAZAR METAL VE METAL
   ÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB
   2017 3.360.000 0 0 0 0

    

   Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB: Kuruluşu 2017 yılında tamamlanmıştır. 08.06.2018 tarihinde “yatırım programına” alınmıştır.Kamulaştırma Yetkisi İl Özel İdareye devredilmiştir. Halihazır haritalar yapılmış, gerekli kontrol ve onayları yaptırılmış, imar plânı tamamlanmış ve bakanlıkça onaylanmıştır. 326 ha özel mülkiyet, 10 ha kurumlararası devir yoluyla edinilecek alan olmak üzere toplam yaklaşık 336 ha’dır. Toplam 477 adet parselden oluşan alan içinde; 10 adet parsel Maliye Hazinesi, 4 adet parsel Köy Tüzel Kişiliğine ait olup 452 adet özel mülkiyettir.

   Sağlık Kurumlarının Durumu

   İlçede 1 adet 15 yataklı Entegre Devlet Hastanesi ve 1 ebenin görev yaptığı 7 köyün bağlı olduğu sağlık evi bulunmaktadır.

    

    

    

    

  • Ovacık

   Tarihi ve Coğrafi Yapısı

   İlçe antik çağlara rastlamakla beraber yüzeysel olarak çok eski dönemlerden beri bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. İlçe sınırları içinde Eti, Lidya, Paflagonyalılar, Galatlar, Roma sonraki dönemlerde ise Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Önceleri Bizans egemenliği altında olan ilçe toprakları Alparslan’ın Anadolu’yu 1071 yılında fethiyle birlikte Türklerin eline geçmiştir. 1350 yılında Osmanlığı egemenliğine geçerek 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak Beyliği Çerkeş Kazasına bağlanmıştır. İlçenin tarihi hakkındaki sağlıklı bilgiler, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine rastlamaktadır. 1869 Kastamonu salnamesinde; 25 köyü, 2145 hanesi ve 7381 nüfus ile Çerkeş İlçesine bağlı bir bucak olduğunu 19. yüzyıl yarısında Şemsettin Sami ve Ali Cevat salnameyi doğrular nitelikte bilgiler vermişlerdir.

   İlçenin Osmanlı dönemindeki ismi Ulak (Şehabettün) olarak anılmaktadır. Amasra Limanı ile Çankırı İç Anadolu arasındaki eski ticaret yolunun Çerkeş, Ovacık, Safranbolu, Bartın güzergahını  takip ettiğini, bu yolun uzun ince, katırcı ve kervan yolu olduğu bilinmektedir. Ovacık, Çerkeş İlçesine bağlı bir bucak iken 19.06.1957 tarihinde ilçe olarak kurulması öngörülmüş, 01 Nisan 1959 yılından itibaren kuruluşunu tamamlayarak hukuken Çankırı İline bağlı Ovacık İlçesi olarak teşkilatlandırılmıştır. İlçe daha sonra 06.06.1995 yılında İl yapılan Karabük iline bağlanmıştır.

   İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 393 km2'dir. İlçemizin en yüksek noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepe’dir ki 1400 rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları’nın uzantısında yer almaktadır. Bu nedenle  ormanlık, dağlık, engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır. Toplam yüzölçümünün dağılımına baktığımızda;%67’si ormanlık alan (252,69 ha.), %18 ‘i tarım dışı alan( 7000ha), %13’ü tarımsal alan (5000 ha) ve %2’si, çayır ve meralık alanla (600 ha) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu olarak Karaçam, Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup; alt florada kızılcık, kuşburnu ve fındık türleri bunmaktadır. Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu Yaylası’dır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ, Çam Doruğu, Dazkırı Tepe, Kavaklar-Erenler Dağları; Göllü Yayla, Kireçli Su Yaylası, Çatak-Belen Yaylaları mevcuttur.

   Nüfus Durumu

   Adrese Dayalı Nüfus Sayım Bilgilerine göre; 2018 yılı ilçe merkezi nüfusu 657, 4.428 köy nüfusu olmak üzere  toplam nüfus 5.085’dir.Ovacık nüfusunda yıllara göre  2018 yılında 2017 yılına göre de  % 65’lik bir artış olduğunu görmekteyiz.

   İdari Durumu

   İlçe, 42 Köy ve 1 Merkez mahalleden ibaret olup mahalle adı verilen yerleşim yerleriyle birlikte 139 ayrı üniteden oluşmaktadır.

   Kültür ve Turizm Durumu

   Tarihi Yerler:

   Pürçükören Köyü, Karakoyunlu Mahallesinde Lidya uygarlığına kadar uzanan kaya mezarları, Kurutma Kayası, Gözetleme Kulesi, Abdullar Köyünde, Anbarözü Köyü Cevre Mahallesinde Çatak Köyü Şıhlar Mahallesinde ve Boyalı Köyünde Türk- İslam dönemine ait camiler vardır. Ovacık İlçe merkezinde Can Baba Türbesi, Yerli Baba Türbesi ile Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesindeki türbe ile Boyalı Köyünde Horasan erenlerinden Musa Efendi Türbesi bulunmaktadır.

   Gerdek Boğazı kaya mezarları Soğanlı Çayı vadisinde bulunan Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesindedir. Mezarların ilk tespiti B.Leonhard tarafından yapılmıştır. Mezarların 7. yüzyıla ve daha eskilere dayandığı tahmin edilmektedir. Mezarın genel görünümü üçgen alınlıklar içiçe dikdörtgenler kullanılmış ve ağaç mimarisi taklit edilmiştir. Sütun başlıkları hurma yaprağı ile süslü olup doğu mimarisinin etkisi görülür.

   İlçede yer alan başlıca Turizm faaliyetleri şunlardır;

   Göl Turizmi:

   Karagöl: Ovacık’ın kuzeyinde Şamlar Köyü yakınlarında bulunmaktadır.

   Yayla Turizmi:

   Boduroğlu Yaylası: İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 393 km2'dir. İlçemizin en yüksek noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepe’dir ki 1400 rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları’nın uzantısında yer almaktadır.

   İnanç Turizmi:

   Başboyunduruk Köyü Camii, Anbarözü Köyü Çevre Mahallesi Camii, Taşoğlu Köyü Aksar Mahallesi, Boyalı Köyü Camii, Çukur Köyü Camii Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulu Tarafından tescillenen tarihi nitelikli camilerdir.

   Eğitim Öğretim Durumu

   İlçede 1 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 1 adet Çok Programlı Lise, 1 adet Spor Lisesi bulunmaktadır. Toplam okul sayısı 5 ve toplam öğrenci sayısı 422’dir.

   Sosyal ve Ekonomik Durum

   İlçenin ekonomisinde en önemli pay tarım olmakla birlikte, başta demir-çelik olmak üzere çeşitli yerlerden emekli olan vatandaşların almış olduğu ücretlerin yanında hayvancılık ve orman işçiliği de İlçenin ekonomisi için bir anlam ifade etmektedir.

   1.Tarım:

   İlçede iç tüketime yönelik tarım yapılmakta olup ziraat odasına kayıtlı çiftçi sayısı 1000’ dir. İlçedeki tarım alanı 7.261 ha.’dır.

   2.Hayvancılık:

   İlçede 3633 adet büyükbaş hayvan, 1091 adet küçükbaş hayvan, 2700 adet arılı kovan, 7350 adet kümes hayvanı mevcuttur.

   3.Ormancılık:

   Ormancılık faaliyetleri ilçe için çok önemli olup, ilçeye bağlı 42 köyden 39’u orman içi köyü olmakla birlikte 3 köyümüz Pelitçik, Yürekören ve Yaka orman kenarı köyüdür. 420,58 Km² olan ilçenin yüzölçümünün % 80,19’lik kısmını ormanlık alanları

   oluşturmaktadır.

   4.Kooperatifçilik:

   İlçede bir ziraat odası ve 7 adet kooperatif faaliyette olup, ilçe genelinde bu kooperatiflere ait toplam 1480 üye bulunmaktadır.

   Sağlık Kurumlarının Durumu

   İlçede, Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Pelitçik Köyünde 1, Kışla Köyde 1 olmak üzere iki adet Sağlık Evleri, 1 adet B Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu mevcuttur.

    

    

 • Eğitim Durumu

  Eğitim Öğretim Durumu

  Karabük genelinde, yetişkin okuryazarlık oranı (6+yaş) 95,33’tür. Ülkemiz genelinde bu oran % 96,74’dür. Karabük’te eğitim-öğretim faaliyeti 195 okul, 6 Halk Eğitim Merkezi, 1 Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Öğretmenevi, 1 Bilim Sanat Merkezi olmak üzere toplam 17 kurum, Toplamda 212 okul ve kurum ile yürütülmektedir. İl genelinde bulunan 195 okulun 171’i kent merkezlerinde 24’ü köylerde yer almakta olup, bu okullarda toplam 37.255 öğrenci 2.133 derslikte öğrenim görmektedir.

  Karabük ilinde 12 bağımsız anaokulu, 137 ilköğretim okulu (63 ilkokul ve 74 ortaokul) ve 58 ortaöğretim okulu olmak üzere toplam 195 okul mevcuttur. 195 okulda 2.133 derslikte eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülmektedir.

   

   

   

 • Üniversite

      Karabük Üniversitesi Mevcut Durum:

  FAKÜLTE/ ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKULLAR

  I. Öğretim

  II. Öğretim

  Uzaktan Eğitim

  Toplam

  Teknik Eğitim Fakültesi

  144

  -

  -

  144

  Fen Fakültesi

  364

  24

  10

  398

  Edebiyat Fakültesi

  3253

  2635

  275

  6163

  Safranbolu F. Toker Güzel San. Tas. Fak.

  955

  -

  -

  955

  Mühendislik Fakültesi

  7223

  4364

  400

  11.987

  Teknoloji Fakültesi

  1468

  615

  -

  2083

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  2198

  1429

  42

  3669

  İşletme Fakültesi

  1648

  926

  -

  2574

  Tıp Fakültesi

  355

  -

  -

  355

  İlahiyat Fakültesi

  904

  749

  -

  1653

  Orman Fakültesi

  16

  -

  -

  16

  Diş Hekimliği Fakültesi

  78

  -

  -

  78

  Mimarlık Fakültesi

  229

  -

  -

  229

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  973

  186

  -

  1159

  Safranbolu Turizm Fakültesi

  363

  199

  -

  562

  Fen Bilimleri Enstitüsü (Yük. Lisans/Dok.)

  1231

  -

  54

  1285

  Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yük. Lisan/Dok.)

  1428

  -

  396

  1824

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  186

  -

  -

  186

  Demir Çelik Enstitüsü

  -

  -

  -

  -

  Sağlık Yüksekokulu

  1137

  447

  -

  1584

  Yabancı Diller Yüksekokulu

  -

  -

  -

  -

  Sivil Havacılık Yüksekokulu

  -

  -

  -

  -

  Hasan DOĞAN Beden Eğit. ve Spor Yük.

  532

  220

  -

  752

  TOBB Teknik Bilimler MYO.

  2314

  905

  83

  3302

  Adalet Meslek Yüksek Okulu

  341

  299

  -

  640

  Eflani Hayvan Üretim ve Yönetim MYO

  156

  -

  -

  156

  Yenice Meslek Yüksek Okulu

  145

  -

  -

  145

  Safranbolu Meslek Yüksekokulu

  3222

  1828

  432

  5482

  Eskipazar Meslek Yüksekokulu

  928

  464

  270

  1662

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  2041

  1469

  218

  3728

  GENEL TOPLAM

  33.832

  16.759

  2.180

  52.771

  Karabük Üniversitesi bünyesinde; 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü,

  16 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

   

   

 • Kültür ve Turizm

  Kültür ve Turizm

  Kültür

  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı, Merkez İlçede İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve 100.yıl Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi, Safranbolu İlçesinde; İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Turizm Danışma Bürosu, Ovacık, Eskipazar, Eflani ve Yenice ilçelerinde ise kütüphane memurlukları bulunmaktadır.100. Yıl Mahallesinde 5.500 m2 kapalı alana sahip ve 2 bloktan oluşan Karabük Kültür Merkezi bulunmaktadır. Kültür Merkezinde; sergi salonu, müzik odası, bale ve halkoyunları çalışma salonu, 130 kişilik konferans salonu, 2 adet sanatçı hazırlık odası, çocuk kütüphanesi ve okuma salonu, yetişkin kütüphanesi ve okuma salonu, tam donanımlı 420 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

  Turizm

  Karabük merkezi ve ilçeleri turizm çeşitliliği yönünden farklı alternatifler sunmaktadır.

  Turizm Faaliyet Alanı Safranbolu Yenice Eflani Ovacık Eskipazar
  Kültür Turizmi                    
  Yayla Turizmi                 
  Trekking                  
  Mağara Turizmi               
  Kongre Turizmi               
  Yürüyüş Parkurları               
  Hiking                       
  Kanyoning                  
  Dağ Bisikleti Yolculuğu               
  Doğa Yürüyüşü                      
  Kış Turizmi             
  Göl Turizmi              
  Sağlık Turizmi          
  Ekoturizm                     
  Av Turizmi                      
  Kelebek Gözlenmciliği                      
  Şelale Turizmi             
  İnanç Turzimi                  

   

   

   

   

   

   

 • Ekonomik Durum

  Nüfusunun yaklaşık % 77’si şehirlerde yaşayan Karabük’te, sanayi ve ticaret ağırlıklı bir sosyo-ekonomik yapı mevcuttur.

  Karabük, bugünkü konumunu sanayiye borçlu bir ildir. Ülkemizde yıllar boyu sanayinin öncülerinden olan Karabük Demir Çelik İşletmeleri ildeki sanayinin temelini oluşturmuştur. Karabük sanayi sektöründe demir çelik sanayi tarihsel geçmişi nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında çelik konstrüksiyon sanayii, döküm sanayii, makine imalat sanayii, orman ürünleri sanayii, tekstil ve konfeksiyon sanayii ve madencilik sanayii de il ekonomisi içerisinde önemli katma değer ve istihdam yaratan, gelişme potansiyeline sahip diğer sanayi kollarıdır.

  Organize Sanayi Bölgesi

  Karabük'te iki adet OSB mevcuttur;

  ADI  Faaliyete
  Başaladığı Yıl
  Toplam Sanayi Alanı
     (m2)
  Toplam İşyeri
  Sayısı 
  Dolu İşyeri
  Sayısı
  Doluluk Oranı
  %
  Mevcut İstihdam
  KARABÜK OSB 1995 1.752.417 34 25 80 1659

  ESKİPAZAR METAL VE METALÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB

  2017 3.360.000 0 0 0 0

   

  Karabük OSB : Karabük Kent Merkezine yaklaşık 7 km.; Ankara- Karabük İl Yolu’na ise 3,5 km. uzaklıkta olan Organize Sanayi Bölgesi toplam 339 Hektar  alana sahip olup, 174 Hektarı sanayi alanı 165 Hektarı (Yeşil alan, Spor alanı, Hizmet destek alanı,Yollar, Ağaçlandırma, Eğitim alanları, Trafo alanları) sanayi alan dışıdır. Tahsis edilen sanayi alanı 133 Hektardır. 51 adet  sanayi parselinden oluşan Organize Sanayi Bölgesi 42 adet tahsisli 9 boş parsel bulunmaktadır. 42 parsel üzerinde 34 firma mevcuttur. 42 parselde 26 parsel faaliyette, 4 adet parsel inşaat aşamasında, 12 parsel proje aşamasındadır.

  Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB: Kuruluşu 2017 yılında tamamlanmıştır. 08.06.2018 tarihinde “yatırım programına” alınmıştır.Kamulaştırma Yetkisi İl Özel İdareye devredilmiştir. Halihazır haritalar yapılmış, gerekli kontrol ve onayları yaptırılmış, imar plânı tamamlanmış ve bakanlıkça onaylanmıştır. 326 ha özel mülkiyet, 10 ha kurumlararası devir yoluyla edinilecek alan olmak üzere toplam yaklaşık 336 ha’dır. Toplam 477 adet parselden oluşan alan içinde; 10 adet parsel Maliye Hazinesi, 4 adet parsel Köy Tüzel Kişiliğine ait olup 452 adet özel mülkiyettir.

   

   Karabük Organize Sanayi Bölgesi Genel Durumu

   Sektör

  Firma Sayısı

  İstihdam

  Gıda

  1

  15

  Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi

  1

  235

  Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

  3

  54

  Demir Çelik Sanayi

  14

  1.025

  Ortopedik Ayak Bakım Ürünleri

  1

  78

  Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Döküm Sanayi Sektörü

  3

  60

  Geri Dönüşüm

  1

   151

  Cam ve Yapı Malzemeleri sektörü

  1

   41

  TOPLAM

  25

  1.659


  Küçük  Sanayi Siteleri:

  Karabük ilinde kurulmuş olan 7 adet Küçük Sanayi Sitesinin 3 adedi merkez ilçede, 4 adedi ise diğer ilçelerdedir. 7 sanayi sitesinden 5 adeti tamamlanarak 988 işyeri hizmete girmiştir. Bu 988 iş yerinden 779’u dolu durumdadır. Bu iş yerlerinde, konfeksiyon imalat atölyeleri, metal eşya ve makine imalathaneleri, orman ürünleri ile ilgili imalathaneler bulunmaktadır. 31.12.2018 itibariyle 1653 kişi istihdam edilmektedir. Eflani, Eskipazar Küçük Sanayi Sitesi proje aşamasındadır.

   

   Karabük İli İstihdam Analizi:

  Karabük'te Demir Çelik Fabrikaları üretimin 1939 yılında başlamasından sonra istihdamın en önemli taşıyıcısı olmuştur 31.12.2018 tarihi itibariyle Kardemir A.Ş ve bağlı kuruluşlarında 4.316 kişi istihdam edilmektedir. İl genelinde 31.12.2018 tarihi itibari ile Sanayi Sicil Belgeli toplam 403 firmada 14.005 kişi istihdam edilmektedir.