X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ekonomik Durum

Nüfusunun yaklaşık % 77’si şehirlerde yaşayan Karabük’te, sanayi ve ticaret ağırlıklı bir sosyo-ekonomik yapı mevcuttur.

Karabük, bugünkü konumunu sanayiye borçlu bir ildir. Ülkemizde yıllar boyu sanayinin öncülerinden olan Karabük Demir Çelik İşletmeleri ildeki sanayinin temelini oluşturmuştur. Karabük sanayi sektöründe demir çelik sanayi tarihsel geçmişi nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında çelik konstrüksiyon sanayii, döküm sanayii, makine imalat sanayii, orman ürünleri sanayii, tekstil ve konfeksiyon sanayii ve madencilik sanayii de il ekonomisi içerisinde önemli katma değer ve istihdam yaratan, gelişme potansiyeline sahip diğer sanayi kollarıdır.

Organize Sanayi Bölgesi

Karabük'te iki adet OSB mevcuttur;

ADI  Faaliyete
Başaladığı Yıl
Toplam Sanayi Alanı
   (m2)
Toplam İşyeri
Sayısı 
Dolu İşyeri
Sayısı
Doluluk Oranı
%
Mevcut İstihdam
KARABÜK OSB 1995 1.752.417 34 25 80 1659

ESKİPAZAR METAL VE METALÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB

2017 3.360.000 0 0 0 0

 

Karabük OSB : Karabük Kent Merkezine yaklaşık 7 km.; Ankara- Karabük İl Yolu’na ise 3,5 km. uzaklıkta olan Organize Sanayi Bölgesi toplam 339 Hektar  alana sahip olup, 174 Hektarı sanayi alanı 165 Hektarı (Yeşil alan, Spor alanı, Hizmet destek alanı,Yollar, Ağaçlandırma, Eğitim alanları, Trafo alanları) sanayi alan dışıdır. Tahsis edilen sanayi alanı 133 Hektardır. 51 adet  sanayi parselinden oluşan Organize Sanayi Bölgesi 42 adet tahsisli 9 boş parsel bulunmaktadır. 42 parsel üzerinde 34 firma mevcuttur. 42 parselde 26 parsel faaliyette, 4 adet parsel inşaat aşamasında, 12 parsel proje aşamasındadır.

Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB: Kuruluşu 2017 yılında tamamlanmıştır. 08.06.2018 tarihinde “yatırım programına” alınmıştır.Kamulaştırma Yetkisi İl Özel İdareye devredilmiştir. Halihazır haritalar yapılmış, gerekli kontrol ve onayları yaptırılmış, imar plânı tamamlanmış ve bakanlıkça onaylanmıştır. 326 ha özel mülkiyet, 10 ha kurumlararası devir yoluyla edinilecek alan olmak üzere toplam yaklaşık 336 ha’dır. Toplam 477 adet parselden oluşan alan içinde; 10 adet parsel Maliye Hazinesi, 4 adet parsel Köy Tüzel Kişiliğine ait olup 452 adet özel mülkiyettir.

 

 Karabük Organize Sanayi Bölgesi Genel Durumu

 Sektör

Firma Sayısı

İstihdam

Gıda

1

15

Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi

1

235

Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

3

54

Demir Çelik Sanayi

14

1.025

Ortopedik Ayak Bakım Ürünleri

1

78

Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Döküm Sanayi Sektörü

3

60

Geri Dönüşüm

1

 151

Cam ve Yapı Malzemeleri sektörü

1

 41

TOPLAM

25

1.659


Küçük  Sanayi Siteleri:

Karabük ilinde kurulmuş olan 7 adet Küçük Sanayi Sitesinin 3 adedi merkez ilçede, 4 adedi ise diğer ilçelerdedir. 7 sanayi sitesinden 5 adeti tamamlanarak 988 işyeri hizmete girmiştir. Bu 988 iş yerinden 779’u dolu durumdadır. Bu iş yerlerinde, konfeksiyon imalat atölyeleri, metal eşya ve makine imalathaneleri, orman ürünleri ile ilgili imalathaneler bulunmaktadır. 31.12.2018 itibariyle 1653 kişi istihdam edilmektedir. Eflani, Eskipazar Küçük Sanayi Sitesi proje aşamasındadır.

 

 Karabük İli İstihdam Analizi:

Karabük'te Demir Çelik Fabrikaları üretimin 1939 yılında başlamasından sonra istihdamın en önemli taşıyıcısı olmuştur 31.12.2018 tarihi itibariyle Kardemir A.Ş ve bağlı kuruluşlarında 4.316 kişi istihdam edilmektedir. İl genelinde 31.12.2018 tarihi itibari ile Sanayi Sicil Belgeli toplam 403 firmada 14.005 kişi istihdam edilmektedir.