X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Ekonomik Durum

Zonguldak İlinin madencilik sektörü ile ön plana çıkmış bir il konumunda olduğu görülmektedir. Madencilik sektöründe yaklaşık 15.000 kişi istihdam edilmektedir. İlde ikinci önemli sektör ise yaklaşık 8.000 kişinin istihdam edildiği demir-çelik sektörüdür. Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarının varlığı bölgede önemli bir sanayi potansiyeli yaratmıştır. Türkiye’nin yassı demir-çelik mamulü imalatının önemli bir bölümünün Erdemir'de yapılması, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının şekillenmesinde etken rol oynamıştır. İnşaat ve yapı sektörü ise diğer önemli sektörler arasında yer almaktadır. Tekstil sektörü ise yoğun istihdam sağlayan bir başka sektör konumundadır. İlde, Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım çalışmaları devam etmektedir. Alaplı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yer seçimi yapılmış olup, OSB’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Zonguldak, ilde bulunan doğal kaynakların yönlendirdiği bir ekonomik yapı göstermektedir; yeraltı kaynakları açısından zengin illerden biridir. Zonguldak ekonomisi; çok yakın bir zamana kadar faaliyet kollarının az sayıda sektöre dayandığı, sektörel çeşitlenmenin zayıf olduğu, üretken faaliyetlerin bir kaç büyük kuruluşa bağlandığı (madencilik, demir-çelik ve bunların yan sanayileri ile tersaneler) bir yapı arz etmekte iken son birkaç yıl içerisinde özel sektör yatırımları ile önemli bir gelişme göstermiştir. Özel sektörün yaptığı yatırımlar önemli bir istihdam alanı oluşturmuştur. Ayrıca bölgenin gündeminden düşmeyen ve hızla altyapı çalışmaları devam eden Filyos Vadisi Projesi hayata geçtiğinde il, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olacaktır.

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2003 yılında yapılan araştırmaya göre;  Zonguldak ili sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 il içinde 21. sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi, Düzey 2 bölgeleri bazında ele alındığında Zonguldak’ın da içinde bulunduğu TR81 bölgesi üçüncü bölgeler grubuna dahil olmaktadır. İller bazında ele alındığında ise Zonguldak ikinci derecede gelişmiş iller grubuna dahil olmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlanma hakkına sahiptir.

2011 yılı Eylül ayı TÜİK verilerine göre Zonguldak’ın ihracatı 324.639.000 Dolar; ithalatı 959.807.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir.  İlin ihracatında en büyük paya sahip olan sektör yaklaşık %78’lik payı ile demir-çelik ürünleri sektörüdür. Bu sektörü %9’lık payı ile çimento ve toprak ürünleri sektörü takip etmiştir.

 

 

İhracatta Öne Çıkan Sektörler

İl payı (%)

Demir-Çelik Ürünleri

78

Çimento ve Toprak Ürünleri

9

Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri

4

Demir Ve Demir Dışı Metaller

4

Makine Ve Aksamları

2

İlk beş sektörün toplamı, ilin ihracatının %97’sini oluşturmaktadır. Zonguldak’tan 84 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Zonguldak ilinden en fazla ihracat yapılan beş ülke ise Romanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Birleşik Devletler olarak göze çarpmaktadır.

 

Zonguldak ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında;

ile kömür ve linyit çıkartılması,

  ile ana metal sanayi,

  ile gıda ürünlerinin imalatı sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

İlde sanayide çalışanların, % 52’si kömür ve linyit çıkartılması, % 27’si kimyasalların ve kimyasal ürünlerinin imalatı, % 5’i metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektöründe istihdam edilmektedir.

Sanayi işletmelerinin,

 % 35’i mikro ölçekli,

 % 48’i küçük ölçekli,

 ’si orta ölçekli,

 % 5’i büyük ölçekli işletmelerdir. 

 

Bölgenin doğal kaynak ve hammadde potansiyeline dayalı geleceğe yönelik yatırım konuları arasında ekolojik tarım, orman ürünleri üretimi, mermer işleme, damızlık ve büyükbaş hayvan üretimi ilk sıraları oluşturmaktadırlar.

Ekolojik tarım alanında yapılabilecek yatırımlar;

Reçel üretimi

Marmelat ve bal üretimi

Hazır çorba üretimi

Bisküvi ve çikolata üretimi

Puding ve hazır tatlılar üretimi

Su şişeleme tesisi

Yumurta işleme

 

Orman ürünleri üretimi alanında yapılabilecek yatırımlar;

Kontraplak ve kaplama üretimi

Oyuncak üretimi

Mobilya iskeleti üretimi

Modüler mobilya üretimi

Hediyelik eşya üretimi

Cila ve boya atölyeleri

Zonguldak ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan yatırım yapılabilecek sanayi alanlarının başında organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri (KSS) ve Filyos Yatırım Havzası gelmektedir.