X KAPAT
Batı Karadeniz’de Merak Ettikleriniz
Bunlaramı Aramıştınız ?
X KAPAT

Enerji

Zonguldak enerji gereksinimini Kuzey Batı Anadolu elektrik şebekesinden sağlamaktadır. Enerji kaynakları ve bu kaynakların bağlantıları açısından zengin olan ilde ülkenin en büyük termik santrallerinden biri olan Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) vardır. Havzanın gereksiniminden arta kalan enerji 1952 de tamamlanan Çatalağzı-İstanbul enerji taşıma hattıyla İstanbul’a verilmeye başlandı. Böylece ülkede ilk kez uzak yerlere enerji taşınmış ve ulusal sistemin temeli atılmış oldu. İlin enerji kaynakları santraller çeşitli kuruluşların kendi enerji üretim birimleri ve belediye santralleri olmak üzere 3 grupta toplanılabilir. Çatalağzı Termik Santrali Zonguldak-Filyos karayolu Zonguldak-Ankara demiryolu kıyısında il merkezine 17 km. uzaklıkta kurulmuştur. Santralın Karadeniz kıyısında batı tarafı 260 m. doğu tarafı 682 m. uzunlukta bir limanı mevcuttur. Santralın Zonguldak Limanına uzaklığı ise 11km.dir.

Çatalağzı II. Santralın I. Ünitesinin temeli 1977 yılında, II ünitesinin temeli de 1987 yılında atılmıştır. I. Ünite 1989 yılında II. Ünite ise 1991 yılında devreye girmiş ve üniteler sırayla 1990 ve 1991 yıllarında ticari işletmeye açılmıştır. 
 

Çatalağzı Termik Santralına kömür TTK Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak ve Çatalağzı filtrasyon tesislerinden ve bölgemiz özel sektör kömür üreticilerinden temin edilmektedir.


2 X 150 Mw lik santral için gerekli kömür miktarı günlük iki ünite için toplam 5 000 – 5 500 ton/gün dur. Santralın kömür stok sahası kapasitesi 170 000 tondur.

 

 

ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI

BRÜT ENERJİ ÜRETİMİ 

YILLAR

TOPLAM (Kwh)

1994

1.884.966.000

1995

1.554.749.000

1996

1.817.604.000

1997

2.232.234.000

1998

2.234.793.000

1999

2.226.873.000

2000

2.212.272.000

2001

1.888.899.000

2002

1.777.008.000

2003

1.727.631.000

2004

1.475.745.000

2005

1.856.670.000

2006

1.909.362.000

2007

2.072.541.000

2008

1.882.377.000

2009

1.851.120.000

2010

1.882.686.000

2011

2.004.240.000

2012 (Şubat sonu)

290.688.000